Halling Vandværk
 
Halling Vandværk
Hvis man har spørgsmål i forbindelse med vandværket, kan man kontakte :
Formand Kurt Jensen
tlf. 26 29 97 25
Du kan også kontakte vandværket
på mail : hallingvand@gmail.com

Årsrapporten 2020 for vandværket kan læses her : Årsrapport 2020
Budgettet kan hentes her: Budget2021

Seneste analyserapporter
af vandet fra Halling Vandværk :
Vandprøve1    Vandprøve2a
Vandprøve2b Vandprøve3
Vandprøve 10/3-21

Vandværkets takstblad

Information om Halling Vandværk, jfr. Drikkevandbekendtgørelsen se her :
Halling Vandværk info

Halling Vandværks persondatapolitik:
Persondatapolitik