Sommerfest lørdag d. 10. juni 2017
 
kl. 9.00   Kaffe og rundstykker på v/forsamlingshuset for alle
ca. kl. 10.00  Loppemarked

Sommerfesten vil i år blive en smule anderledes da sportspladsen er under forandring til fremtidig glæde og fornøjelse for os alle. Der vil blive sat en hoppeborg op inde i forsamlingshuset og teltet vil blive sat op på husets p-plads. Der vil fortsat være borde at sidde ved i løbet af dagen. Der vil bl.a. kunne købes øl, vand og pølser. Pladsen lukker kl. 18 og der er ingen fællesspisning om aftenen i år.

Vi har i bestyrelse valgt denne løsning under hensyntagen til Folkeparkens arbejde på sportspladsen. Vi har bl.a. overvejet sikkerheden for byens mange børn, og pladsmanglen i fht. grillen til grisen og de andre aktiviteter vi plejer at have. *Vi har ikke meget plads at råde over ved forsamlingshuset og vi har derfor valgt at arrangere, hvad vi håber bliver en hyggelig dag. *Vi tager revanche i samarbejde med Folkeparken næste år.

Vi får fortsat brug for hjælp, og vi afholder derfor planlægnings-møde den 1. juni i forsamlingshuset kl. 19 - alle er velkomne.

Tilmelding til sommerfesten senest den 29. maj til Inge Klostergaard. Det koster 25 kr. at deltage pr. person og prisen inkluderer en pølse med brød. Tilmelding er bindende og skal være betalt senest den 29. maj. enten kontant, på mobile pay eller på reg. 9369 konto nr. 1000421.Ved færre end 20 tilmeldte vil festen blive aflyst og evt. betalende vil få deres penge refunderet.