Nyt fra Halling Folkepark
Det var med stor glæde, at vi i december fik tilsagn fra NRgI’s Værdipulje om 300.000 kr. i støtte.
Udover denne pæne slat har vi fået
44.000 kr fra Friluftsrådet og 15.000 kr. fra Lokalrådet. Hertil skal lægges 50.000 kr fra Syddjurs Kommune
- så alt i alt har vi 409.000
kr + lidt kontingentpenge.
Vi har adskillige flere puljer og fonde, som
vi går videre med for at skaffe de sidste
3- 400.000 kr.