Der vil komme mere information rundt om de enkelte arrangementer, ligesom der strammes op mht. brug af info-skilte.
Hvis du har arrangementer, som du mener bør optræde i kalenderen, så henvend dig til webmaster@hallingby.dk
 
Arrangementer