Borgermøde
Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 19.00

Forsamlingshusets bestyrelse har besluttet at ændre på den måde den årlige sommerfest planlægges på.
Der skal vælges et festudvalg uden for bestyrelsen hvis primære opgave bliver at stå for at arrangere sommerfesten.
Vi håber på stort fremmøde, da det er vigtigt for sommerfestens fremtid.
Der skulle gerne vælges 5 personer til festudvalget, så mød op og giv dit besyv med.