Generalforsamling i forsamlingshuset
Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
6.Valg af 2 revisorer:
7. Evt.


Stine og Henrik er på valg. Da de ikke modtager genvalg, skal der findes 2 nye medlemmer til forsamlingshusets bestyrelse.