Generalforsamling i forsamlingshuset
Mandag 6/3 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
6.Valg af 2 revisorer:
7. Evt.

Dagsorden vil blive uddelt af fastelavnsbørnene den 25/2.

Hele bestyrelsen er på valg og vi vil gerne opfordre til, at man prioriterer at deltage i generalforsamlingen.
Bestyrelsen genopstiller,men vil meget gerne i dialog med Hallingboerne omkring fremtidens forsamlingshus.

Tilmelding til Lene efter kl. 16 på mail eller sms senest den 1. marts.
tlf. 6015 2972 lenetarkov@hotmail.com