Generalforsamling i forsamlingshuset
Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
6.Valg af 2 revisorer:
7. Evt.