Fastelavnssoldat
Lørdag d. 2/3 2019 kl. 10.00
Vi går soldat den 2. marts - vi mødes ved forsamlingshuset kl. 10,
hvor børnene får soldateruniformen på og så går vi rundt inde i byen.
Der serveres frokost i forsamlingshuet og over middag kører vi i
yderområdet. Forældre er mere end velkomne til at gå med sammen
med børnene, og der vil også blive behov for nogle til at køre over
middag.

De penge vi samler ind, fordeles dels blandt børnene og bruges til fastelavnsfesten i forsamlingshuset søndag d. 11. februar.
Det er en gammel tradition at gå soldat til fastelavn.
Førhen var det sognets karle som red rundt for at samle penge ind til en fest.
I dag er det børnene som går soldat og derved samler penge ind til fastelavnsfest 11. februar i forsamlingshuset.
Mange steder har børnene soldater-uniformer, som er gået i arv fra far til søn.
Sangen, som børnene skal synge, bliver udleveret på dagen, ligesom soldatertøj også udleveres på dagen.